ماده چندکاره به عنوان دیسپرس کننده، یکنواخت کننده و بافر اسیدی مخصوص رنگرزی پلی استر با رنگزای دیسپرس

 

خاصیت دیسپرس کنندگی بالا

خاصیت یکنواخت کنندگی بالا

بافر بسیار مناسب برای تنظیم اسیدیته 4.5 تا 5 برای رنگرزی پلی استر بدون نیاز به اسید

دارای خاصیت دیسپرس کنندگی الیگومرها

خاصیت احاطه کردن فلزات سنگین

LEVEGAL PL BLD Handout EN 1