• دیسپرس کننده و یکنواخت کننده همزمان با قدرت بسیار بالا
  • مناسب برای رنگرزی پلی استر در دمای بالای 130 درجه
  • مناسب برای رنگرزی نخ در روش های مختلف
  • قابل استفاده در روش های مختلف رنگرزی پارچه
  • بدون اثرگذاری منفی روی ثبات نوری رنگ