• سفید کننده نوری پلی استر
  • با غلظت بسیار بالا
  • سفیدی بسیار مناسب در سیستم رمق کشی برای دمای 95 درجه به بالا
  • دارای مقاومت بالا در حمام سفیدگری و مقاوم در برابر سود و آب اکسیژنه که سبب میشود بتوان در سفیدگری یک حمامه پنبه و پلی استر قابل استفاده باشد.
  • pH (20°C) (10% solution) = 4.5 – 6.0