یکی از پرمصرف ترین دسته مواد مصرفی در فرآیندهای مختلف آماده سازی، رنگرزی و تکمیل کالای نساجی صابون ها است. کیفیت صابون ها در مراحل مختلف میتواند روی کیفیت محصول تاثیرگذار باشد.

تاناتکس با ارائه انواع مختلف صابون برای کاربردهای مختلف تلاش خود را برا ارتقاء کیفی در تمام مراحل به کار بسته است.