• صابون بسیار قوی برای از بین بردن روغن های ریسندگی و بافندگی برای الیاف مصنوعی
  • مناسب برای از بین بردن روغن های سیلیکونی
  • دارای خاصیت پاک کنندگی و نفوذدهندگی بالا
  • دارای دیسپرس کنندگی خوب روغن ها و چربی ها
  • بدون هیدروکربن های فلوئور دار
  • بدون فسفات
  • pH (20°C) (1% solution) = 3.5– 4.5