• صابون پخت عمومی برای کلیه الیاف
 • عملکرد عالی در تمیزکردن پنبه و الیاف مصنوعی
 • عملکرد عالی در لکه بری
 • خواص تر کنندگی عالی
 • عملکرد عالی در آهارگیری با آنزیم
 • مناسب برای عملیات مداوم و غیر مداوم
 • مناسب برای انواع ماشین ها از جمله جت، ژیگر، وینچ، اوورفلو و رنگرزی نخ
 • پایدار در قلیا تا 30 گرم بر لیتر سود پرک
 • کف پایین در دمای بالای 40 درجه سانتی گراد
 • قابلیت دوزینگ
 • میتوان به فرم رقیق نشده به حمام وارد شود.
 • دوستدار محیط زیست